Gartenholz Lagerprogramm

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Glattkantbretter

FM: 20/143 mm
FM. 20/193 mm
FM: 27/143 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Riffelbohlen
fein / fein
fein / grob

27/143 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Waagrechtschalung mit Falz
Wasserschlagschalung
V-Fasebretter

20/143 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Doppelrhombus Nut + Feder

27/143 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Keilstülpschalung

16/27/143 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m

 

Sortiment

Querschnitt

Längen

Sibirische Lärche Rhombus Nut + Feder
Sibirische Lärche Rhombuslatten (Kanten gerundet)

FM: 27/68 mm
FM. 20/68 mm
FM: 20/93 mm

4,00 m
5,10 m
6,00 m